domingo, 5 de octubre de 2008

Sí a les renovables, a totes

La Coordinadora d’entitats Tanquem les Nuclears – 100% Renovables (TLN – 100%EER) convoca una concentració de rebuig al del “Projecte de decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya”

CONVOQUEM a la ciutadania a una concentració de rebuig al Decret i en defensa de l’aprofitament dels recursos renovables de Catalunya, que es farà el proper 15 d’octubre, a les 19 hores, a de Sant Jaume.


Es tracta d’un Decret amb un contingut aparentment tècnic que:

- Deixa l’energia eòlica sense regulació legal i en una situació caòtica: per una banda allarga la vigència del Mapa Eòlic i, per un altre, declara la seva nul·litat.

- Bloqueja l’aprofitament fotovoltaic en instal·lacions a terra dels recursos en energia solar, un dels sistemes pels que s’està desenvolupant l’energia fotovoltaica arreu de l’estat donada les dificultats normatiu que presenta el desplegament en blocs d’habitatges.

- No permet arribar als mínims objectius de 3500 MW de potència eòlica instal·lada per l’any 2015 contemplats en el “Pla de l’Energia de Catalunya 2006 –

- Fa impossible assolir la proposta de 2001/77/CE, del Parlamento Europeu i del Consell de 27 de setembre de 2001 relativa a la promoció, a partir de fonts d’energies renovables, del mercat interior de l’electricitat. La directiva estableix un objectiu per a l’any 2010 del 22,1% de l’electricitat de fonts renovables per al conjunt de , que es concreta en el cas de l’Estat espanyol en un 29,4%.

- Discrimina les dues fonts energètiques renovables més importants de Catalunya amb el que incompleix estatal 54/1997 del Sector Elèctric.

- Garanteix que les energies renovables no puguin cobrir els serveis energètics de Catalunya, amb el que assegura el predomini de les centrals tèrmiques de combustibles fòssils i les centrals nuclears a llarg termini legitimant el discurs de la “necessitat” d’aquestes tecnologies totalment superades.

- Amb l’excusa del paisatge i els valors identitaris abandona qualsevol intent de pal·liar els impactes que el canvi climàtic i la contaminació estan provocant en els ecosistemes de Catalunya i en la salut dels seus habitants.

- Demanem una política energètica coherent amb els principis de la nova cultura de l’energia: foment generalitzat de l’estalvi, l’eficiència i un sistema de generació i cobertura de serveis energètics amb tecnologies 100% renovables a les que no s’ha de discriminar. Una política energètica que tingui en compte i respongui als perills i problemes que se’n deriven de la crisi dels combustibles fòssils i dels impactes ambientals del consum energètic: canvi climàtic i contaminació.

No hay comentarios: